วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.น., ผบช.ภ.1-9, ผบช.หรือเทียบเท่า และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยก่อนการประชุม ผบ.ตร. ได้มอบหนังสือแบบฝึกตำรวจแก่ รอง ผบ.ตร. เพื่อเป็นแบบอย่างการฝึกแก่ข้าราชการตำรวจอย่างมีแบบแผนต่อไป

374

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องศรียานนท์  ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร.  เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ครั้งที่ 5/2562   โดยมี รอง ผบ.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร., ผบช.น., ผบช.ภ.1-9, ผบช.หรือเทียบเท่า  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยก่อนการประชุม  ผบ.ตร. ได้มอบหนังสือแบบฝึกตำรวจแก่ รอง ผบ.ตร. เพื่อเป็นแบบอย่างการฝึกแก่ข้าราชการตำรวจอย่างมีแบบแผนต่อไป

แบ่งปัน