วันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรากูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (สส 3) เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการขยายพื้นที่การมดลองเชื่อมโยงข้อมูลหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบ AWIS กับระบบ CRIMES ในระยะที่ 4 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

143

วันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์  วัฒนวรากูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (สส 3) เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการขยายพื้นที่การมดลองเชื่อมโยงข้อมูลหมายจับอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านระบบ AWIS กับระบบ CRIMES ในระยะที่ 4 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน