วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ สนามบุณยะจินดา / พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 (กีฬาภายใน ตร) โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมโครงการฯ

176

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ สนามบุณยะจินดา  / พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ประจำปี 2562 (กีฬาภายใน ตร) โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมโครงการฯ

แบ่งปัน