วันที่ 26 มิ.ย. 62 เวลา 15.00 น. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

218

วันที่ 26 มิ.ย. 62 เวลา 15.00 น. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน