ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแผ่นภาพตกแต่งห้องแถลงข่าว (ห้องศรียานนท์) โซนซี และห้องจัดเลี้ยง (ห้องสารสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

76

แบ่งปัน