ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ พัดสปริงพิมพ์ข้อความประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และลดอุบัติเหตุบนถนน จำนวน ๑,๗๔๑ อัน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

239

แบ่งปัน