ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องทำงาน รองผู้บังคับการกองสารนิเทศ (๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

60

แบ่งปัน