ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอัดขยายภาพด่วน และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดแสดงภาพถ่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

98

แบ่งปัน