วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ตร. และสถานพยาบาลอื่น ประจำปี 2562

40

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าคณะ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ตร. และสถานพยาบาลอื่น ประจำปี 2562

แบ่งปัน