วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ตร. / พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม จตร.(สว 8) / รองโฆษก ตร. ร่วมเป็นสักขีพยาน การคัดเลือกและตันสินภาพถ่าย หัวข้อ “ตำรวจไทย เทิดไท้องค์ราชัน” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ส่งคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ ประกอบด้วย อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ, อ.สงคราม โพธิ์วิไล ที่ปรึกษาสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ม.รังสิต, พ.ต.ท.นิติ อินทุลักษณ์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) พฐก. และ นายเจษฎา จันทรรักษ์ ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น ร่วมเป็นคณะกรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.สท., รอง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท. ร่วมสังเกตการณ์

63

วันที่ 9 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี  ตร. / พล.ต.ท.มนตรี  ยิ้มแย้ม จตร.(สว 8) / รองโฆษก ตร. ร่วมเป็นสักขีพยาน การคัดเลือกและตันสินภาพถ่าย หัวข้อ “ตำรวจไทย เทิดไท้องค์ราชัน” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  โดยได้รับเกียรติจากผู้ส่งคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ ประกอบด้วย อ.วรนันทน์  ชัชวาลทิพากร  ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการฯ, อ.สงคราม  โพธิ์วิไล ที่ปรึกษาสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, รศ.ดร.กฤษณ์  ทองเลิศ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ม.รังสิต, พ.ต.ท.นิติ อินทุลักษณ์  นักวิทยาศาสตร์ (สบ 3) พฐก. และ นายเจษฎา  จันทรรักษ์ ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น   ร่วมเป็นคณะกรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมี พล.ต.ต.ชัยต์พจน  สูวรรณรักษ์  ผบก.สท., รอง ผบก.สท. และข้าราชการตำรวจ สท. ร่วมสังเกตการณ์

แบ่งปัน