วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ประจำปี 2562 โดยมี ผู้นำศาสนา 3 ศาสนา, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และผู้ร่วมเข้าโครงการฯร่วมในพิธี

98

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ประจำปี 2562 โดยมี ผู้นำศาสนา 3 ศาสนา, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ และผู้ร่วมเข้าโครงการฯร่วมในพิธี

แบ่งปัน