วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเพิ่มความเข้มมาตราการความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเน้นทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยในส่วนของ สท. พ.ต.อ.ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง รอง ผบก.สท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา เทพจันทร์ตา รอง ผกก.ฝส.สท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

161

วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการเพิ่มความเข้มมาตราการความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเน้นทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล ณ ห้องศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ โดยในส่วนของ สท. พ.ต.อ.ทินกร  ณัฏฐมั่งคั่ง รอง ผบก.สท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ศุภรดา เทพจันทร์ตา รอง ผกก.ฝส.สท. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

แบ่งปัน