วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ตร. / พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. /โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.สท. และ อ.สงคราม โพธิ์วิไล ที่ปรึกษาสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย/ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการคัดเลือกและตัดสินภาพถ่ายฯ ร่วมแถลงข่าวการคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ “ตำรวจไทย เทิดไท้องค์ราชัน” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมี สื่อมวลชนร่วมรับฟังและสอบถามประเด็นหลักการในการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ

257

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว ตร. /  พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย  ผู้ช่วย  ผบ.ตร. /โฆษก ตร.  พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยต์พจน  สูวรรณรักษ์  ผบก.สท. และ อ.สงคราม  โพธิ์วิไล  ที่ปรึกษาสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทย/ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการคัดเลือกและตัดสินภาพถ่ายฯ  ร่วมแถลงข่าวการคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ “ตำรวจไทย เทิดไท้องค์ราชัน” พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  โดยมี สื่อมวลชนร่วมรับฟังและสอบถามประเด็นหลักการในการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ

แบ่งปัน