วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ตร. พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพงานพิสูจน์หลักฐาน ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล FIDS การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอจัดทำฐานข้อมูลบุคคลและวัตถุพยานทางคดีให้เชื่อมโยงโครงข่ายได้ทั่วประเทศ และโครงการเชื่อมโยงข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ IBIS โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รองผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ

147

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ตร. พล.ต.ท. มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานการประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพงานพิสูจน์หลักฐาน ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล FIDS การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลดีเอ็นเอจัดทำฐานข้อมูลบุคคลและวัตถุพยานทางคดีให้เชื่อมโยงโครงข่ายได้ทั่วประเทศ และโครงการเชื่อมโยงข้อมูลอาวุธปืนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ IBIS โดยมี พล.ต.ต.ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข รองผบช.สพฐ.ตร.พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ

แบ่งปัน