วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสารสิน ตร. / พล.ต.อ.เดชา บุตรน้ำเพชร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานพิธีมอบโอวาททีมกีฬาตำรวจ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโลก ครั้ง 18 ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2562 ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมกีฬาแต่ละประเภท เข้าร่วมรับฟังโอวาท

104

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องสารสิน ตร. / พล.ต.อ.เดชา บุตรน้ำเพชร ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานพิธีมอบโอวาททีมกีฬาตำรวจ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโลก ครั้ง 18 ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2562 ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมกีฬาแต่ละประเภท เข้าร่วมรับฟังโอวาท

แบ่งปัน