วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณวิยดา โชติรัตนะศิริ รอง ผอ.สำนักงบประมาณ พร้อมคณะ เนื่องในการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

78

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ คุณวิยดา โชติรัตนะศิริ รอง ผอ.สำนักงบประมาณ พร้อมคณะ เนื่องในการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

แบ่งปัน