ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการประดับตกแต่งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

47

แบ่งปัน