ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ประกอบการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่ 6/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

112

แบ่งปัน