วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.สท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผกก.ฝท.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

115

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สทส.ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.สท. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผกก.ฝท.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน