วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสวัสดิการตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 8.30 น./ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 33 ปี และในเวลา 11.30 ณ สโมสรตำรวจ ให้การต้อนรับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ แขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมอวยพร โดยมี อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กรรมการบริหารสมาคม และประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภาคต่างๆ ให้การต้อนรับ

382

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสวัสดิการตำรวจ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เวลา 8.30 น./ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบ 33 ปี และในเวลา 11.30 ณ สโมสรตำรวจ ให้การต้อนรับสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพ อดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ แขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางมาร่วมอวยพร โดยมี อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กรรมการบริหารสมาคม และประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภาคต่างๆ ให้การต้อนรับ

แบ่งปัน