วันที่ 21 สิหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบช. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

388

วันที่ 21 สิหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบช. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน