วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 56 ปี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี/ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีสงฆ์ โดยมี คณะกรรมการฯ, ปลัด มท., ปลัด พม., ผู้แทนเหล่าทัพ, สมาชิกมูลนิธิฯ, นักเรียนทุนพระราชทานฯ แและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีฯ

95

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 56 ปี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี/ นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีสงฆ์ โดยมี คณะกรรมการฯ, ปลัด มท., ปลัด พม., ผู้แทนเหล่าทัพ, สมาชิกมูลนิธิฯ, นักเรียนทุนพระราชทานฯ แและเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีฯ

แบ่งปัน