ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องของรถยนต์ที่ใช้ในงานราชการ กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38

แบ่งปัน