วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

82

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน