วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชอาณาจักร รุ่นที่ 61, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60, วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64, วิทยาลัยกองทัพเรือ รุ่นที่ 51 และวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 53 ร่วมรับฟังการแถลงฯ

673

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมรับฟังการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชอาณาจักร รุ่นที่ 61, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60, วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 64, วิทยาลัยกองทัพเรือ รุ่นที่ 51 และวิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่ 53 ร่วมรับฟังการแถลงฯ

แบ่งปัน