วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการฯ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

77

วันที่ 6 ก.ย. 62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการฯ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน