ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ กองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

50

แบ่งปัน