ประกาศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลสนามและภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เป็นการต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

147

แบ่งปัน