ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาช่างภาพเอกชนมาดำเนินการถ่ายภาพภารกิจผู้บังคับบัญชาและกิจกรรมในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตฯ และพิธีกล่าวคำปฏิญาณ และสวนสนามฯ ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

127

แบ่งปัน