ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมงานวันตำรวจในพิธีต่างๆ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสโมสรตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

68

แบ่งปัน