ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสารคดีสั้นเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20

แบ่งปัน