ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ออกอากาศรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

94

แบ่งปัน