ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหวและผลิตวีดีทัศน์ประกอบพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

107

แบ่งปัน