วันที่ 21 ต.ค. 2562 พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร และ ร่วมบริจาคเงินในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

153

วันที่ 21 ต.ค. 2562 พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี ณ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร และ ร่วมบริจาคเงินในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

แบ่งปัน