วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร การจัดประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ 35 ปี 2562 โดยมี ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

38

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์  ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกจราจร การจัดประชุมสุดยอดอาเซี่ยน ครั้งที่ 35  ปี 2562  โดยมี ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

แบ่งปัน