วันที่ 2 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 4)/เลขานุการ กอร.การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 พร้อมด้วย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามงสถานการณ์ประจำวันของ กอร.การประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ณ ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

42

วันที่ 2 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 4)/เลขานุการ กอร.การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 พร้อมด้วย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามงสถานการณ์ประจำวันของ กอร.การประชุมสุดยอดอาเซียนฯ ณ ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ

แบ่งปัน