วันที่ 3 พ.ย. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สยศ.ตร.(๑) ไดรับมอบหมายเป็นประธานในที่ประชุม ติดตามความคืบหน้าและสถานการณ์ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

367

วันที่ 3 พ.ย. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สยศ.ตร.(๑) ไดรับมอบหมายเป็นประธานในที่ประชุม ติดตามความคืบหน้าและสถานการณ์ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.

แบ่งปัน