วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วม รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ปี2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

70

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สยศ.ตร. เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วม รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ปี2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน