วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร.(บร) ประธานกรรมการอำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณในส่วนของตร. โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร.(บร3), พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ. และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ตร.

53

วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร.(บร) ประธานกรรมการอำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณในส่วนของตร. โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร.(บร3), พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผบช.สยศ. และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ตร.

แบ่งปัน