วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในวาระประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการ โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เข้าร่วมการสัมมนา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

47

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในวาระประจำปี 2562 พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการ
โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้เข้าร่วมการสัมมนา เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

แบ่งปัน