วันนี้ (13 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมสัมมนาซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” หัวข้อ “ระบบหมายจับออนไลน์” ณ ห้องประชุม อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กองบินตำรวจ

46

วันนี้ (13 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร จตช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมสัมมนาซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” หัวข้อ “ระบบหมายจับออนไลน์” ณ ห้องประชุม อาคารชุมนุมสัญญาบัตร กองบินตำรวจ

แบ่งปัน