วันที่ 20 พย 62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

195

วันที่ 20 พย 62 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันปรามปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.)
ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน