วันที่21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น20 อาคาร 1 ตร. โดยมีพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วยพล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ศ.เข้าร่วมประชุมทางไกล(vdoconference)เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้แทนหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

104

วันที่21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น.ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น20 อาคาร 1 ตร. โดยมีพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วยพล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ศ.เข้าร่วมประชุมทางไกล(vdoconference)เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2563 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้แทนหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน