วันนี้(22 พ.ย.62) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.จักรทิย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินเพื่อซ่อมแซมและบำรุงขวัญ แก่ ข้าราชการตำรวจ , นักเรียน รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (สังกัด กก.ตชด.ที่ 32) และตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนและอาคารที่พักในเบื้องต้น สืบเนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ ได้รับความเสียหายของอาคารเรียนและอาคารที่พักหลายจุด สำหรับ รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีมี 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 78 คน เป็นชาย 44 คน หญิง 34 คน และ มีครูผู้สอน จำนวน 9 คน เป็น ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 คน และ ครูจากมูลนิธิพุทธรักษา 2 คน

671

วันนี้(22 พ.ย.62) เวลา 08.30 น. พล.ต.อ.จักรทิย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินเพื่อซ่อมแซมและบำรุงขวัญ แก่ ข้าราชการตำรวจ , นักเรียน รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี อ.บ่อเกลือ จ.น่าน (สังกัด กก.ตชด.ที่ 32) และตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนและอาคารที่พักในเบื้องต้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศลาว เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ ได้รับความเสียหายของอาคารเรียนและอาคารที่พักหลายจุด

สำหรับ รร.ตชด.เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีมี 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 78 คน เป็นชาย 44 คน หญิง 34 คน และ มีครูผู้สอน จำนวน 9 คน เป็น ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 คน และ ครูจากมูลนิธิพุทธรักษา 2 คน

แบ่งปัน