วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม บริหารข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10/2562 โดยมี พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชนสิทธิ์ วัฒนงรางกูร จตช., พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวม 6 ราย

378

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม บริหารข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10/2562
โดยมี พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชนสิทธิ์ วัฒนงรางกูร จตช., พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม
ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวม 6 ราย

แบ่งปัน