วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผช.ผบ.ตร เข้าร่วมการแถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 (13th Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime (13th AMTCC) ณ ห้องไทยจิตรลดา 1 ชั้น 2 โรงแรมแบงค๊อกแมริออทมาคีส์ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

124

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผช.ผบ.ตร เข้าร่วมการแถลงข่าว การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 13 (13th Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime (13th AMTCC) ณ ห้องไทยจิตรลดา 1 ชั้น 2 โรงแรมแบงค๊อกแมริออทมาคีส์ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

แบ่งปัน