ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งผ้าสำหรับแท่นพระบรมฉายาลักษณ์และผ้าสีเหลืองขาวพร้อมธงชาติ และธงพระปรมาภิไธยรอบกำแพงพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450

แบ่งปัน