วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 15:30 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยมี พ.ต.ท. รัก การธราชว์ รอง ผกก.ฝว.สท. เป็นผู้แทน สท. การตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ มีจำนวนคนไข้ที่รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ 4 ราย ณ ชั้น 11 รพ.ตร.

85

วันที่ 3 ธ.ค. 62 เวลา 15:30 น.
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร.(มค) เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยมี พ.ต.ท. รัก การธราชว์ รอง ผกก.ฝว.สท. เป็นผู้แทน สท. การตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ มีจำนวนคนไข้ที่รับการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญฯ 4 ราย ณ ชั้น 11 รพ.ตร.

แบ่งปัน