วันศุกร์ ที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการเร่งรัดการดำเนินการทางวินัย ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร)

699

วันศุกร์ ที่ 13 ธ.ค.62
เวลา 15.00 น.
พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการเร่งรัดการดำเนินการทางวินัย ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร ๑ ตร.โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร)

แบ่งปัน