วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองอำนวยการฯ เตรียมความพร้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ฯ ของทหาร-ตำรวจ และวันกองทัพไทย ณ ห้องประชุม พิทักษ์สันติราษฎร์ ชั้น 5 ฝรก. ศาลายา

49

วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 น.
พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองอำนวยการฯ เตรียมความพร้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ฯ ของทหาร-ตำรวจ และวันกองทัพไทย ณ ห้องประชุม พิทักษ์สันติราษฎร์ ชั้น 5 ฝรก. ศาลายา

แบ่งปัน